אודות


מרכז יעוץ לאשה הוא מרכז טיפולי לנשים המציע לקהל הרחב מומחיות וידע בטיפול בנשים ובסוגיות הקשורות לעולמה הנפשי- רגשי של האשה, תוך התבוננות מעמיקה במאפייניה וצרכיה הייחודיים, עולמה הפנימי, כוחותיה ויחסיה עם המעגלים השונים בחייה.

אנו במרכז יעוץ לאשה מאמינות כי קיימים הבדלים בין החוויה הנשית לחוויה הגברית, וכי נשים מושפעות באופן שונה מגורמים חברתיים, תרבותיים ופוליטיים. מתוך כך, עולה הצורך לענות לאתגרים הייחודיים העומדים בפני נשים ולהעמיק את הידע, את המודעות ואת הכלים לצרכים נפשיים שונים עמם הן מתמודדות.

מרכז יעוץ לאשה פועל לקידום נשים באמצעות פיתוח והטמעת הידע והפרקטיקה של תחום בריאות הנפש בראיה מגדרית. המרכז, שהוקם בשנת 1988, מציע לפונות אליו תרפיה במגוון גישות טיפוליות במסגרת שלושה מרכזי פעילות: מרכז טיפול, מרכז הכשרה ומרכז העשרה ולמידה.