פעילות

מרכז יעוץ לאשה מאמין שהשינוי במצבה האישי של האשה כמו גם במעמדה החברתי קשור קשר הדוק להכרה כי נשים הן בעלות מאפיינים וצרכים יחודיים, ועל כן דרושה להן התייחסות מותאמת והולמת, הן בחדר הטיפולים, הן בקשר הזוגי והמשפחתי, הן בסביבת העבודה והן במסגרות האחרות והמגוונות בהן נשים פעילות ומעורבות. אנו מאמינות שהתייחסות מותאמת מגדר בכל מערכות החיים היא המאפשרת לכל אשה לבטא את מחשבותיה ורצונותיה, לקדם את שאיפותיה, להטיב עם גורלה ועם גורל הסובבים אותה.

על יסוד תפיסה זו הקמנו במרכז יעוץ לאשה שלושה מרכזי פעילות: מרכז טיפולי, מרכז הכשרה לנשות מקצוע ומרכז פעילות בקהילה. המרכזים פועלים זה לצד זה תוך שיתוף בידע ובניסיון רב השנים שצברנו בחדר הטיפולים, ומקדמים נשים בזירות החיים השונות. 

 


מרכז טיפולי
מרכז הכשרה
מרכז פעילות בקהילה